ייעוד ומטרות


מהיום, קל יותר לחקור ולנתח את המגוון הביולוגי של ישראל

מטרת מערכת ה-BIOGIS היא לאפשר לאנשי מקצוע ולציבור הרחב לחקור ולנתח את המגוון הביולוגי בישראל בצורה פשוטה ונוחה.
היעד העיקרי של המערכת הוא לשלב מידע קיים על ההרכב והתפוצה הגיאוגרפית של הצומח והחי בישראל במערכת מידע גיאוגרפית (GIS) אחת, נגישה לציבור (open-access). המערכת מצוידת בכלים עדכניים וידידותיים למשתמש, לניתוח נתונים והצגתם ומתבססת על בסיס נתונים דינמי המשקף את מצב המידע העדכני על התפוצה של מיני צמחים ובעלי חיים בישראל.

השותפים שלנו


המשרד להגנת הסביבה מכון דש"א בנק הגנים רשות הטבע והגנים
החברה להגנת הטבע האוניברסיטה העברית בירושלים המארג

צוות פיתוח האתר


רונן קדמון
מייסד ויועץ מדעי
המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות,
האוניברסיטה העברית בירושלים
עדי בן-נון
מנהל מערכת ו-GIS
מרכז ה-GIS, האוניברסיטה העברית בירושלים
אייל בן חור
מנהל פרויקט BioGIS
המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות,
האוניברסיטה העברית בירושלים
יעל גוטרייך
מפתחת
מרכז ה-GIS, האוניברסיטה העברית בירושלים
מיכאל לאב
מפתח
המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות,
האוניברסיטה העברית בירושלים
נורית אברך
חווית משתמש ועיצוב גרפי

ספקי המידע


Plants
Animals

מטא-דאטה - שכבות


תנאי שימוש באתר


עקרונות מנחים

נתונים במערכת זו מסופקים במסגרת העיקרון המנחה הכללי של נגישות חופשית ופתוחה למידע ולטכנולוגיה על מגוון ביולוגי.

הנתונים מסופקים במסגרת ההבנה שהשימוש בהם יתיישב באופן כללי עם הפילוסופיה של אי גרימת נזק למיני בר.

בעלות

למשתמשים לא יהיו זכויות בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר. זכויות הבעלות על המידע באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יהיו בכל עת בבעלות פרוייקט BioGIS או ספקי הנתונים המקוריים.

שימוש בנתונים

הנתונים מסופקים על בסיס "כמות שהם"; לא חלה אחריות מטעם פרוייקט BioGIS או מטעם ספקי הנתונים המקוריים על השימוש במערכת.

הנתונים מסופקים על בסיס משתמש-קצה, כלומר, הנתונים מסופקים למשתמשים ראשוניים ואין להעבירם לגורמים שלישיים או להפיצם מחדש.

אין להשתמש בנתונים ליצירת רווח מסחרי. השימוש בנתונים ליישומים מסחריים או ליצירת רווח מותרים אך ורק לאחר מתן היתר מיוחד ממנהלי פרוייקט BioGIS ומספקי הנתונים הרלוונטיים.

אחריות לגבי הנתונים והמערכת

לא היוצרים של מערכת מידע זו על המגוון הביולוגי ולא ספקי הנתונים מבטיחים את הדיוק, המהימנות, או השלמות של הנתונים המסופקים, או את המהימנות והתפקוד של כלי התשאול של המערכת.

ציטוט

להלן אופן הציטוט או איזכור נתונים שנלקחו ממאגר הנתונים של BioGIS:

BioGIS.(year). Israel Biodiversity Information System. [http://www.biogis.huji.ac.il]